Ekspertyza Chiropterologiczna

Ekspertyza Chiropterologiczna ekspert

Czemu potrzebna jest Ekspertyza Chiropterologiczna ?

Inwentaryzacja gatunków występujących na danym obszarze nietoperzy chronionych prawem proponuje takie planowanie i przeprowadzenie prac budowlanych, aby w trakcie ich realizacji nie doszło do wyrządzenia szkody przyrodniczej , w postaci płoszenia, niepokojenia, bądź niszczenia ich schronień.

Ekspertyza Chiropterologiczna cena

Cena Ekspertyzy Chiropterologicznej jest ustalana indywidualnie dla każdej inwestycji. Ekspertyza Chiropterologiczna stanowi złożoną usługę polegającą na prowadzeniu nasłuchów za pomocą rejestratora ultradźwięków, równoległą inwentaryzacją miejsc potencjalnie zasiedloną przez nietoperze. I tak by określić dokładnie jaka jest cena ekspertyzy chiropterologicznej potrzebujemy takich informacji jak: