Ekspertyzy Przyrodnicze

ekspertyzy przyrodnicze kiedy

Kiedy potrzebne są ekspertyzy przyrodnicze?

Ekspertyza przyrodnicza jest niezbędna przy większości prac wykonywanych przy remontach i przebudowach. W wyniku regulacji obowiązujących w prawie należy bowiem uniknąć niszczenia siedlisk różnych gatunków zwierząt podczas trwania budowy. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczący ochrony gatunkowej zwierząt mówi o tym, że ptaki oraz nietoperze, które zamieszkują tereny miast objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Z przeprowadzonych przez nas wieloletnich badań jasno wynika, że większość budynków mieszkalnych zasiedlają zwierzęta, często objęte ochroną gatunkową. Wobec tego, naszym obowiązkiem jest sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej przed rozpoczęciem jeszcze prac remontowych, czy przebudowy budynku.

eksprtyzy przyrodnicze zakres

Ekspertyzy Przyrodnicze – zakres.

Zakres prowadzonych badań w wyniku których powstaje ekspertyza przyrodnicza, zależny jest od decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy urząd, bądź od lokalizacji działki, jej różnorodności. Prowadzimy pełen zakres, badań w wyniku których powstają kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze. Specjaliści wyznaczani do wykonania ekspertyzy przyrodniczej, mają wiedzę z zakresu:

Ekspertyzy Przyrodnicze – Cena

Jeśli są Państwo zainteresowani określeniem kosztu wykonania ekspertyzy przyrodniczej zapraszamy do kontaktu. Cena sporządzenia ekspertyzy przyrodniczej uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju inwestycji. Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na cenę wykonania ekspertyzy przyrodniczej jest wielkość obiektu oraz czas, jaki jest potrzebny ekspertowi na dokonanie dokładnej analizy obiektu oraz pobliskiego terenu. Jednocześnie należy podkreślić, iż cena może znacznie wzrosnąć w przypadku, gdy mamy do czynienia z bardzo dużym obiektem o skomplikowanej budowie. Nasi eksperci posiadają kompetencje i długoletnie doświadczenie w zakresie wykonywania ekspertyz przyrodniczych z zakresu siedlisk zwierząt chronionych. Prowadzimy działania i wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze na terenie całej Polski.