Kompensacja Przyrodnicza

kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza rodzaje

Kompensacja przyrodnicza dotyczy najczęściej takich usług jak:

  • Propozycja rozmieszczenia budek lęgowych dla ptaków lub nietoperzy, które straciły swoje dziuple w rezultacie przeprowadzonej inwestycji,
  • Transplantacja siedlisk lub przesadzanie cennych gatunków roślin zagrożonych inwestycją,
  • Przenoszenie siedlisk lub osobników roślin i zwierząt ich,
  • Odtwarzanie siedlisk we wskazanym, sąsiadującym lub oddalonym od inwestycji odpowiednim miejscu.

Kompensacja Przyrodnicza cena.

Cena kompensacji przyrodniczej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej usługi w zakresie planowanej inwestycji. Cena kompensacji przyrodniczej zwykle określana jest indywidualnie, w zależności od proponowanych do wdrożenia działań wskazanych przez inwestora.