Opinia Chiropterologiczna

Opinia Chiropterlogiczna ekspert

Kiedy potrzebna jest opinia chiropterologiczna?

Opinia chiropterologiczna jest niezbędna wynika to z przepisu prawa jakim jest Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczący ochrony gatunkowej zwierząt. Załącznik ten w swojej treści zawiera istotne zapisy w ramach których wynika, iż ptaki oraz nietoperze, które mają siedliska na terenie miast objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Z badań wynika, iż większość budynków mieszkalnych stanowi siedliska, bądź miejsca rozrodu dla dużej ilości gatunków ptaki, jak i nietoperzy. W wyniku tego sporządzenie opinii chiropterologicznej przed rozpoczęciem prac remontowych jest dobrą praktyką, która pozwala prawidłowo przeprowadzić proces inwestycyjny.

Opinia Chiropterologiczna cena

Na cenę opinii chiropterologicznej wpływa wiele aspektów. Jednak w głównej mierze cena opinii chiropterologicznej uzależniona jest od rodzaju inwestycji. Jeśli potrzebują Państwo wycenę opinii chiropterologicznej prosimy o kontakt. Do wyceny opinii chiropterologicznej potrzebujemy informacji na temat: