Opinia Ornitologiczna

opinia ornitologiczna

Opinia Ornitologiczna kiedy jest potrzebna?

Ekspertyza przyrodnicza jest niezbędna przy większości prac wykonywanych przy remontach i przebudowach. W wyniku regulacji obowiązujących w prawie należy bowiem uniknąć niszczenia siedlisk różnych gatunków zwierząt podczas trwania budowy. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczący ochrony gatunkowej zwierząt mówi o tym, że ptaki oraz nietoperze, które zamieszkują tereny miast objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Z przeprowadzonych przez nas wieloletnich badań jasno wynika, że większość budynków mieszkalnych zasiedlają zwierzęta, często objęte ochroną gatunkową. Wobec tego, naszym obowiązkiem jest sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej przed rozpoczęciem jeszcze prac remontowych, czy przebudowy budynku.

opinia ornitologiczna 2

Opinia Ornitologiczna Cel

Opinia ornitologiczna wydana na podstawie przeprowadzonej kontroli ma na celu przede wszystkim:

  • Stwierdzenie występowania siedlisk gatunków objętych ochroną gatunkową,
  • Stwierdzenie występowania potencjalnych miejsc, w których gatunki chronione mogłyby znaleźć miejsce na schronienie, gniazdowanie bądź rozród,
  • Określenie terminów i metod prowadzenia prac, aby nie kolidowały z prawem o ochronie przyrody,
  • Określenie kompensacji przyrodniczej w przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków objętych ochroną oraz miejsc potencjalnego ich przebywania.

Opinia Ornitologiczna cena

Cena opinii ornitologicznej w głównej mierze uzależniona jest od rodzaju inwestycji. Cena opinii ornitologicznej zależy przede wszystkim od: